[ หน้าแรก ]


ในฐานะผู้ก่อตั้ง สถาบันสปาไทย Institut Medicinal-ThaïSpa ในประเทศฝรั่งเศส และ ทองทิพย์สอนนวดแผนไทย ดิฉันภาคภูมิใจเสนอเว็บไซต์ ของ ทองทิพย์สอนนวดแผนไทย โบราณและสปา ที่ บ้านเพ จังหวัดระยอง และภาคภูมิใจที่จะได้ต้อนรับ ท่านเข้าสู่สถานที่ การเรียนการสอนนวดแผนไทย สำหรับการเรียนทุกหลักสูตร

ดิฉันชื่อ นารี ทองทิพย์ เป็นครูสอนนวดที่ได้รับ ประกาศนียบัตรการนวดไทยแผนโบราณ หลังจากที่ผ่านการเรียนฝึกฝน ที่ยาวนานทั้ง ในประเทศไทยและในประเทศฝรั่งเศส ณ วันนี้ ดิฉันเป็นครูคนเดียวในประเทศไทย ที่เคยได้รับการรับรอง จากสหพันธ์ผู้ประกอบอาชีพนวดเพื่อ ความมีสุขภาพดีของประเทศฝรั่งเศส (Fédération Française de Massage Bien-Être) และด้วยเหตุผลนี้ ดิฉันจึงเป็นสามารถรับประกัน การสอนนวดไทยให้ได้ในมาตรฐานสากล และท่านสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในทุกหนแห่งทั่วโลก

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน และความฝักใฝ่ใคร่ได้ผลงานที่ดีเลิศ ดิฉันกับผู้ร่วมงานที่ล้วน แต่เป็นครูผู้ชำนาญด้านการนวด ที่มีประสบการณ์ในระดับสากลที่ เป็นที่รู้จักดี จึงสามารถ เสนอหลักสูตรการเรียน ที่มีคุณภาพระดับสูง และท่านจะได้รับประกาศนียบัตรออกให้โดย สมาคมแพทย์แผนไทย ตำบลคลอง 3 ศูนย์คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย

เราจะฝึกฝนท่านให้เรียนรู้การนวดไทย และรู้จักกับศิลปะการนวดไทย ที่ได้รับสืบทอดจาก สมัยพุทธกาล คือมีการคิดค้นมานานกว่า 2500 ปี โดยแพทย์ ชีวกโกมารภัจจ์ ท่านจะได้รับการอบรมตามประเพณีดั้งเดิม และได้รับบรรยากาศการเรียนการสอนแบบไทยๆ
นารี ทองทิพย์
ผู้อำนวยการและครูผู้สอน


© ทองทิพย์สอนนวดไทย - สอนนวดไทยนานาชาติและสปา ระยอง ประเทศไทย
โทร. 062 13 92 747
contact@thaimassage-education.com