[ หน้าแรก ]


หลักสูตรการเรียน

อุปกรณ์การเรียน ที่จะได้รับ หนังสือการเรียน สมุด ปากกา วิชาที่เลือกเรียน และชุดนักเรียน 1 ชุด

หลักสูตร นวดไทย 150 ชั่วโมง

ราคา 5900 บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียน
ได้รับใบประกาศนวดไทย 150 ชั่วโมง
ราคา
5.900 บาท
ได้รับใบประกาศนียบัตร
150 ชั่วโมง

หลักสูตร นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ราคา 3900 บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียน
ได้รับใบประกาศนวดเท้า 60 ชั่วโมง
ราคา
3.900 บาท
ได้รับใบประกาศนียบัตร
60 ชั่วโมง

หลักสูตร นวดน้ำมันหอมละเหย 60 ชั่วโมง

ราคา 5900 บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียน
ได้รับใบประกาศน้ำมันหอมละเหย 60 ชั่วโมง
ราคา
5.900 บาท
ได้รับใบประกาศนียบัตร
60 ชั่วโมง

นวดไทยมืออาชีพ

สอนนวดแผนไทย สอนนวดเท้า สอนนวดน้ำมัน สอนจนเป็น เมื่อจบหลักสูตรแล้ว
สามารถเปิดร้านได้ สอนไม่จำกัดวันเรียน
ราคา
15000 บาท
ได้รับใบประกาศนียบัตร
150 ชั่วโมง

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครคือ

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

รูปถ่าย หน้าตรง

อุปกรณ์ไว้ครู ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ จะเตรียมมาเองหรือให้ทางโรงเรียนเตรียมให้ก็ได้มีดังนี้คือ

มาลัยมะลิ 2 พวง
ธูปเทียน 1 ชุด
คำหมาก 1 ชุด
ผลไม้ 5 อย่างรวมกัน

ทุกหลักสูตรเรียนจนเป็น

© ทองทิพย์สอนนวดไทย - สอนนวดไทยนานาชาติและสปา ระยอง ประเทศไทย
โทร. 062 13 92 747
contact@thaimassage-education.com